ధోవతి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ధోవతి

(ధోవతి)

ఉచ్ఛారణ /dhoowati/

నామవాచకం

  • 1

    dhoti, cloth worn by a man round the waist