పడి ఉండు అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

పడి ఉండు

(పడుండు)

ఉచ్ఛారణ /paDi uNDu/

అకర్మకక్రియ

 • 1

  (of money, etc.) to be accumulated or to lie idle
 • 2

  (of a room) to lie vacant
 • 3

  to stay, be accomodated
  kaligindeedoo peDataanu, tini maa iNTLoo paDi uNDu whatever I get I will share with you, take it for your meals and stay in my house