ఆవకాయ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

ఆవకాయ

ఉచ్ఛారణ /aawakaaya/

నామవాచకం

  • 1

    kind of mango pickle made with with mustard powder in oil