జులాయి అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

జులాయి

loafer

ఉచ్ఛారణ /julaayi/

నామవాచకం

  • 1

    loafer