జలవిశ్లేషణ అనువాదం ఇంగ్లిష్‌లో:

జలవిశ్లేషణ

hydrolysis

ఉచ్ఛారణ /jalawiśleeSaNa/

నామవాచకం

విజ్ఞానశాస్త్రం

  • 1

    hydrolysis